!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Gården

Föreningens innergård är tredelad: den övre, den nedre och den yttre. Alla är tillgängliga för medlemmarna.

Den övre innergården kommer man in på från Trädgårdsgatan 1 och 3 samt via två olika grindar från den yttre gården. Innergården har plattlagda gångar, gräsmattor, buskar och rabatter. Här finns statyn Näcken och en fontän. Sommartid sätter vi ut grill och sittgrupper med bord och bänkar. Dessa får användas av alla medlemmar. Det finns även en ställning för mattpiskning.

Den nedre innergården kommer man åt från Trädgårdsgatan 5, Stinsgatan 14 eller via grind från yttre gården. Gården är plattbelagd och kantas av rabatter. Mitt på gården finns ett par mindre träd omgärdade av bänkar och en cafégrupp. Här finns också tre cykelförråd.

Den yttre gården består av en gång för allmän passage mellan Stinsgatan och Rosenbadsgatan. I övrigt utgörs gården av en gräsmatta och rabatter. Här hittar ni föreningens soprum och två cykelförråd samt cykelställ, mattställning och föreningens flaggstång.

Regler för uteplatser

Det har ibland rått lite oklarhet om vem som ansvarar för vad när det gäller våra uteplatser. Får man bygga om eller bygga till? Det här ett försök att skapa lite klarhet i frågan.

Stadgarna säger:

§ 27 Balkong, altan, takterrass, uteplats

Om lägenheten är utrustad med /…/ uteplats svarar bostadsrättshavaren för renhållning och snöskottning. Vidare svarar bostadsrättshavaren för golvens ytskikt och insidan av sidopartier, fronter samt tak. /…/

Med detta i bakhuvudet vill styrelsen formulera följande regler:

 

Föreningen ansvarar genom sitt underhållsavtal med Riksbyggen för själva träkonstruktionen, med undantag för panelernas insidor.

 • Konstruktionen ska vara i gott skick och målas vid behov.

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för hur jorden brukas:

 • Ytan ska hållas snygg, alltså huvudsakligen fri från ogräs. Riksbyggen åtar sig detta mot betalning.
 • Vill man sköta odlingen själv så går det bra, man väljer själv vad man ska så eller plantera så länge det ser någorlunda fint ut och inte stör grannarna.
 • Om man inte är intresserad av odling så ska det finnas någon form av permanent växtlighet, exempelvis buxbom eller andra buskar. Riksbyggen planterar mot betalning. Ett annat alternativ är att lägga ut bräder i samma färg som uteplatsen i övrigt, där man kan ställa krukor eller annat.
 • Varje bostadsrättsinnehavare ansvarar själv för eventuellt avtal med Riksbyggen om trädgårdstjänster enligt ovan.
 • Den som har uteplats får gärna använda föreningens vattenslang till bevattning.

Att bygga om eller bygga till

 • Om- eller tillbyggnader på uteplatsen kräver styrelsens godkännande.
 • Styrelsen är i de flesta fall restriktiv med tillstånd. Ett krav är att uteplatserna ska se någorlunda enhetliga ut. Ett annat är att man inte får borra i golvet på balkongen ovanför.

 

Regler för odlingslådor

 • Föreningen har placerat ett antal odlingslådor på yttre gården för de medlemmar som är intresserade.
 • Lådorna är i första hand avsedda för trädgårdsodling i mindre skala.
 • Lådorna lånas ut årsvis och kostar ingenting att använda.
 • Är man intresserad så anmäler man sig till föreningens ansvarige, för närvarande Åsa Eklind, Trädgårdsgatan 1.

Detta har godkänts av styrelsen 2016-05-16