!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Lås och nycklar

Sedan vintern 2015/2016 har vi ett nytt så kallat skalskydd i fastigheten. Det omfattar nya säkerhetsdörrar i alla lägenheter och till alla allmänna utrymmen, nya elektroniska lås, nya portelefoner och ny garageport. Till detta kommer också nya elektroniska nycklar till alla utrymmen.

Taggar = elektroniska nycklar

Till varje lägenhet hör tre taggar, en vit, en svart och en röd. Alla tre har samma kodning och ger behörighet till samtliga  gemensamhetsdörrar, alltså entréportar, gårdsgrindar, källare samt sop- och cykelrum. För er som hyr garageplats går de också till garagets port, dörrar och däckförråd. Under de timmar du bokat tvättstuga fungerar de även i tvättstugans lås.

Förlorad tagg

Om du förlorar en tagg eller misstänker att den kommit i orätta
händer måste du snarast meddela styrelsen. Taggen släcks då ner och blir obrukbar. De olika färgerna gör att det är lätt att veta vilken tagg som ska släckas, du behöver bara uppge färgen. En nersläckt tagg kan inte användas, även om den återfinns. Den kan ersättas av en ny i samma färg till en kostnad av 200 kr.

Ny ägare – nya taggar

Vid överlåtelse av lägenhet släcks säljarens samtliga taggar ned. Den
nya ägaren får tre nya taggar.

Extra taggar

Den som behöver fler än tre taggar kan beställa sådana. Dessa är gula eller gröna och kostar 200 kr/st.

Lägenhetsnycklar

Till de nya lägenhetsdörrarna hör tre nycklar. De ingår i en egen låst
serie och kan inte kopieras ”på stan”. Extra nycklar beställs hos Riksbyggen, tel. 0771 860 860, och kostar 300 kr/st. Vid överlåtelse är lägenhetsnycklar en angelägenhet mellan säljare och köpare.

Det finns en huvudnyckel som går till alla lägenheter. Den förvaras
i kassaskåp hos Riksbyggen och kan bara användas med lägenhetsinnehavarens tillåtelse.

Bokning av tvättstuga

Taggarna används vid bokning av tvättid via de tre nya bokningstavlorna utanför tvättstugorna. Du behöver dock inte boka där utan kan även göra det via din dator eller en app i mobiltelefonen.

Bokning av gästlägenhet/föreningslokal

Via din dator eller mobilapp kan du också boka föreningens gästlägenhet på Stinsgatan 14.

Bokning via Internet

Öppna din webbläsare och skriv in:

http://212.181.53.2:10005/Aptusportal/

Som användare anger du ditt ”korta” lägenhetsnummer, fast med två
nollor framför, exempelvis 0037. Ditt lösenord är 12345, men du bör snarast byta det till något mer personligt.

Bokning via mobiltelefon

Installera appen Aptus bokning från Google play eller App store.  Första gången du öppnar den måste du ange följande:
Adress: http://212.181.53.2:10005/bookingservice/bookingservice.svc/.
Användare: 0001 (byt ut 01 mot ditt eget lägenhetsnummer). Lösenord: 12345 (som du snarast bör byta ut mot ett eget).